Община Габрово ще ремонтира язовир „Синкевица“ с евросредства

Язовир "Синкевица" в Габрово © Wikimapia

Язовир „Синкевица“ в Габрово © Wikimapia

Община Габрово ще ремонтира язовир „Синкевица“ и съоръженията към него с 350 611,66 лв. Средствата ще бъдат предоставени по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., съобщават от местната администрация.

Община Габрово кандидатства за финансиране в края на септември миналата година. Срокът за изпълнение на дейностите е 29 месеца.

Какво предвижда проектът за язовир „Синкевица“?

Предвидено е да се направи нова облицовка на водния откос и заскалявка на сухия откос, неизправните части на водовземната кула ще се ремонтират, спирателният кран на основния изпускател ще бъде подменен.

Планирано е почистване на преливника, както и изграждане на контролно-измервателна система.

За короната на стената е заложено ново осветление и монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на моторни превозни средства.

Каква е историята на язовир „Синкевица“?

Язовир „Синкевица“ е разположен в близост до кв. „Славовци“ на площ от 114 065 кв. м. Построен е през 1963 г. за промишлено водоснабдяване на предприятия в Габрово и за ретензия (задържане) на водните обеми по поречието на р. Синкевица. Язовирната стена е земно-насипен тип с каменна заскалявка на водния откос. Височината й е 12 метра. Завиреният обем на язовира е 500 000 куб. м. Съоръжението е публична общинска собственост и се стопанисва от Община Габрово. Към момента се ползва за отдих, любителски риболов и туризъм.