Обсъждат общински дълг от над 3 млн. лв. за изграждане на съвременна градска среда

Община ГабровоПредстои публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 3 380 000 лв. с „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ” ЕАД. Това съобщават от местната общинска администрация в Габрово.

Каква е причината за общинския дълг?

Целта е осигуряване на средства за собствения принос на Община Габрово при реализацията на проект по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 – „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда”, по силата на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0001-C01 от 15.09.2016 г.

Обсъждането ще се проведе на 26.07.2017 г., от 17.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите тук, както и в сградата на Община Габрово –  в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Коментари