Сушата затяга режима на водата в Севлиевско – селата с вода през два или три дни

Спирания на водата в Габрово

Снимка: cleanwateraction.org

Нов режим на водоподаването се въвежда от 13 септември 2017 г. за потребителите на ВиК „Бяла“ – Севлиево. В повечето села от община Севлиево и в селата от Община Габрово, които се захранват от севлиевското ВиК, вода ще има през два дни. В 9 севлиевски села вода ще има през три дни, а в пет севлиевски села вода ще се осигурява с водоноски.

Заповедта за промяната в режима е във връзка със засушаването, силно намаления дебит на водоизточниците в общината и  извършващата се подмяна на част от магистрален водопровод „Видима“ и на основание чл.10 т.1 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от В и К оператора “БЯЛА” ЕООД гр.Севлиево, утвърдени с Решение № Ц-042/22.03.2007 година на КЕВР

За град Севлиево вода ще се подава всеки ден

– Вечер от 18.00 ч. до 22.00 ч.

– Сутрин от 6.00 ч. до   8.00 ч.

В останалите часове на денонощието налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде понижено, като ще се поддържа само минимално водно количество.

За селата от община Габрово

Вода ще се подава през два дни от 18.00 до 07.00 часа на другия ден.

– Първи ден за получаване на вода е 12.09.2017г. /вторник/.

За Батошево, Шумата, Душево и Горна Росица

За селата от общината, разположени около стоманения водопровод: Батошево, Шумата, Душево и Г.Росица, вода ще се подава през два дни – от 18.00 до 07.00 часа на следващия ден.

– Първи ден за получаване на вода е 12.09./вторник/ от 18.00 до 07.00 ч. на 13.09.2017г.

За Стоките, Кръвеник, Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря

За населените места от общината, разположени около етернитовия водопровод: Стоките, Кръвеник, Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря, вода ще се подава през три дни.

За Търхово, Ловнидол, Крушево,Идилево и Добромирка

В селата Търхово, Ловнидол, Крушево,Идилево и Добромирка, ще бъдат осигурени водоноски, които ще се зареждат с вода за питейно-битови нужди на населението.

– Първи ден за получаване на вода ще е деня, след свързване на втория подменен участък от МВ Видима.

За Сенник, Хирево, Кормянско, Ряховците и П.Славейково

За селата от общината: Сенник, Хирево, Кормянско, Ряховците и П.Славейково, вода ще се подава през два дни от 18.00 до 07.00 часа, на следващия ден.

– Първи ден за получаване на вода е 11.09./понеделник/ от 18.00 до 07.00 ч. на 12.09.2017г.

 

 

 

 

Коментари