Данъкът върху колите в Габрово се променя

Снимката е илюстративна. Pixabay

Данъкът върху превозните средства в Габрово се променя. Решението е взето на заседанието на Общински съвет Габрово на 31 януари във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, съобщават от Община Габрово.

По нов ред ще се определя данъкът за леки автомобили и товарни автомобили с максимална маса не повече от 3.5 тона. Във формулата за данъка се включват имуществен и екологичен компонент. Ето и подробности:

Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент – екологичната му категория, т. е. замърсяването, което причинява. В ЗМДТ са предложени шест диапазона на мощности на автомобилите, спрямо които се определя и размера на данъка за всеки диапазон. Коефициентът за годината на производство на автомобила определя пет възрастови категории.

Екологичният компонент е коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила в съответствие с европейските стандарти за изгорели газове – Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Облекчение на данъка ще имате, ако автомобилът ви е със стандарт Евро 4 и нагоре. За автомобилите с по-нисък стандарт ще има утежнение върху данъка. С промените в закона отпада облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство. На негово място се въвежда коефициент за екологична категория на автомобила, който ще бъде нанесен в талона на всеки автомобил.