Община Габрово готви нова наредба за настаняване в общински жилища

Община Габрово

Община Габрово открива производство по издаване на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища. Ако бъде приета новата наредба, тя ще отмени досега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища приета с  Решение № 27/17.03.2005 г. на Общински съвет Габрово

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово – тук.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово в срок до 14.08.2017 година, съобщават от местната общинска администрация.

Коментари