Представят резултатите от етап 1 на Водния цикъл в Габрово

Финална конференция - етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежатаФинална конференция ще представи резултатите от приключилите строителни дейности по етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово. Събитието е на 14 октомври от 13 часа в зала „Възраждане“. Дейностите са част от инвестиционната програма на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово, реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.

По договора с фирма Драгиев и Ко ООД са изградени 36 км водопровод и 14 км канализация, включително сградни отклонения. Инвестицията бе разпределена в 9 подобекта и обхвана 8 квартала на Габрово.

Ремонтирани са още помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци. Изградени са нови помпена станция и напорен водоем за кв. Стефановци.

В конференцията утре ще участват представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, на фонд ФЛАГ, на Българска асоциация по водите, на Камарата на строителите в България и на екипите за изпълнение на водни проекти в страната.