Над 13 млн. лв. за модернизацията на градския транспорт, проектът вече стартира

Общински пътнически транспорт - Габрово

Общински пътнически транспорт – Габрово. Снимката е илюстративна

Община Габрово стартира проекта за интегриран градски транспорт с подписването на договор за 13 430 540,62 лв. Предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ е 9 000 000 лв., а собственият принос е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца, съобщават от Община Габрово.

Модернизация в района на автогарата и жп гарата

Кръстовището и площадът в района на ЖП гара Габрово ще бъдат реконструирани. За изпълнител на строително-монтажните работи е избрано местното акционерно дружество „Димас“. Строителен надзор ще осъществява обединение „Алфа М-Рубикон“, Габрово.

Подлезите до Дома на хумора и сатирата и до Автогара Габрово ще претърпят ремонт и модернизация. За изпълнител на дейностите е избрана софийската фирма „Кота 2001“ ООД. Строителният надзор е поверен на „Ретем“ ООД, Габрово.

Предстои тръжна процедура за изпълнител на преустройството на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. Авторски надзор на трите обекта ще упражнява „Циклоп 21Р“ ООД, гр. София, избрано чрез пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки.

Нови автобуси за градския транспорт в Габрово

Ще бъде подобрена организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища в града. Общественият транспорт ще бъде обновен с шест автобуса с дължина 12 метра и осем автобуса по 7-8 метра, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми енергийни източници. За зареждане на електробусите ще бъдат закупени три зарядни станции.

Монтират информационна система с разписанието на автобусите

Габровци ще могат да се възползват от удобството на съвременна информационна система, която показва с точност времето на пристигане на автобусите от градския транспорт до спирките по съответен маршрут. Предвидени са 104 електронни информационни табла, както и бордово оборудване за приемане и предаване на данни за 57 превозни средства. Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнители за доставките, монтажа и пускане в експлоатация на заложените мерки.