Пощите обслужват само пенсионери преди обед в дните за изплащане на пенсии

За периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции през април приоритетно ще се обслужват клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа, съобщават от „Български пощи“. Клиентите под 60 години, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон.

Изплащането на пенсиите за месец април 2020 г.  в пощенските станции започна на 7 април (вторник) и ще приключи на 23 април (четвъртък). Графикът  за изплащане на пенсиите обхваща периода до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите до 16 април, е осигурена възможност за получаване на пенсиите между 21 и 23 април включително.

Заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. на 1 246 000 пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г., е в размер до 363,00 лв. включително. За тази цел правителството ще отпусне допълнителни 49 840 000 лв. лева на бюджета на държавното обществено осигуряване.

В периода 07.04.2020 г. до 23.04.2020 г. с цел опазване на здравето както на клиентите, така и на пощенските служители се въвеждат следните правила при изплащането на пенсиите:

  • стриктно да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии. Графиците са налични във всяка пощенска станция;
  • да се спазва наложеният ред при влизането в салоните на пощенските станции за изплащане на пенсии;
  • да се спазва безопасно разстояние един от друг (минимум 2 метра);
  • да се носят предпазни средства – маски и ръкавици.

Ако клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия, за периода на въведеното извънредно положение „Български пощи“ ЕАД може да:

  • изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на НОИ, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия;
  • изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено такова;
  • изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.
Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.