До 31 октомври: родители подават заявления за осигуряване на детегледачи

Стартира прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи.

Стартира прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи. Снимката е илюстративна

До 31 октомври 2017 г. ще продължи приемът на заявления от родители за осигуряване на детегледачи, съобщават от Община Габрово. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 20 млн. лв. Очакванията са, че с планираните средства ще се осигури подкрепа за 1500 родители за отглеждане на техните деца.

Проектът „Родители в заетост“ се изпълнява от Агенцията по заетостта и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът подпомага родителите да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.

Кои родители имат право да кандидатстват?

Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Как се кандидатства?

Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.