Защо „Енерго-Про “ издаде по две фактури за декември

Енерго про ГабровоИзискването за отчитане на консумираната електроенергия на период, не по-дълъг от 31 дни, наложи частичен повторен отчет, съобщиха от пресцентъра на „Енерго-Про“. Това научи Габрово Daily от днешния брой на в. „100 вести“. Строгото изпълнение на изискването наложи част от клиентите на „Енерго-Про“ да получат втора фактура през месец януари.

В резултат на това, че 5 от месеците в годината имат продължителност, по-малка от 31 дни и поради струпването на празнични и почивни дни, няколко пъти през годината се получава ежегодно изместване на графика на отчет, поради което възниква опасност в отделен месец група клиенти да бъдат отчетени с период, по-дълъг от 31 дни.

Междинното отчитане на електроенергията е еднократно. През месец февруари отчетът и плащането на консумираната електроенергия ще влязат в обичайния ритъм. Битовите клиенти, които през януари са имали междинен отчет и втора фактура, през месец февруари и през следващите месеци ще имат отново по една месечна фактура.

Фотография: artvision-design.com

Пълният текст на новината четете във в. „100 вести“,  29 януари 2015 г., „Защо „Енерго-Про “ издаде по две фактури за декември”, автор Стефка Бурмова

100 вести