НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2018 г.

Снимката е илюстративна. Pixabay

Област Габрово е на второ място след области като Видин и Смолян по най-лоши демографски показатели. В област Габрово е най-голям и броят на населените места без население. Това сочат данните на Национален статистически институт в изследването „Население и демографски процеси през 2018 година“, оповестени днес. Данните са към 31 декември 2018 г.

Област Габрово (28.6%) е на второ място в страната след Видин (29.6%) по най-висок дял на лицата на 65 и повече навършени години. С 11.6% сме на второ място след област Смолян (11.5%) и по най-нисък относителен дял на населението под 15 години.

И по общия коефициент на възрастова зависимост най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин – 71.5%, Габрово и Ловеч – по 67.4%. Този коефициент измерва колко лица в активна възраст се падат на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години).

Най-нисък е коефициентът на демографско заместване в областите Смолян – 43, Перник – 49, и Габрово. В нашата област 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст (60 – 64 години), се заместват от 51 лица, влизащи в трудоспособна възраст (15 – 19 години).

Населените места без население в страната са 164. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали. В област Габрово 64 населени места са без нито един жител.

Област Габрово е на второ място в страната по най-ниска стойност на раждаемостта, като се нареждаме след област Смолян (6.3‰) и сме наравно с област Видин – по 6.8‰.