Залесяват лесопарк „Градище“, който пострада от урагана през 2013 г.

Ураган през 2013 г. на Градище

Изображение: Николай Христов

210 000 фиданки от зимен дъб и сребролистна липа ще бъдат залесени върху 300 дка горска територия в лесопарк „Градище“, който пострада при ураганния вятър на 14 март 2013 г. Инициативата е на Държавно горско стопанство Габрово – Териториално поделение на Северноцентралното държавно предприятие, съобщиха от Община Габрово.

Залесяването се осъществява с проект по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програма за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 273 393 лева, от които 242 600 лева са европейско финансиране, а 30 793 лева – собствено участие.

„Приоритетни за Програмата са местни дървесни видове, каквито за територията на Северна България са избраните от нас зимен дъб и сребролистна липа”, обясни директорката на ДГС Габрово инж.Тони Тодорова.

Изпълнител на проекта, след проведена обществена поръчка, е ЕТ „Ваекс – Йордан Ангелов”.  Всички дейности трябва да приключат до края на месец октомври. Грижите за създадената горска култура ще продължат 3 години.

Виж източника на изображението