Забранява се къпането в реки и неохраняеми водни площи в Габрово

Река Янтра

Река Янтра © Габрово Daily

Община Габрово забранява къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи на територията на общината, съобщават от администрацията.

Разпоредена е проверка на готовността на водните обекти, преди да се издаде становище (разрешение) за общо ползване за къпане. Разрешенията за ползване на водните обекти трябва да се поставят на общодостъпни и видни места, включително във водните обекти и в общинската администрация.

Собствениците на водни площи и стопанисващи такива трябва да спазват стриктно изискванията на „Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи”. За предотвратяване на нещастни случаи същите да осигурят и поставят на видно място забранителни и предупредителни табели.