Конференция за етап 1 от Водния цикъл на Габрово

Етап 1 на Водния цикъл подобри ВиК мрежата на 8 квартала в Габрово

Конференция за етап 1 от Водния цикъл на ГабровоЗа две години Община Габрово постигна 88% напредък по всички строителни договори, като бяха изградени 117 км мрежи и цялостно асфалтирани 69 улици. В етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата в Габрово бяха изградени 36 км водопровод и 14 км канализация, включително сградни отклонения. Информацията беше изнесена на финална конференция по повод приключването на строителните дейности по етап 1 от Интегриран проект за водния цикъл на града по Оперативна програма „Околна среда“.

Кметът на община Габрово Таня Христова подчерта, че водният проект на града бе първият, който съвместява ремонта на подземна инфраструктура с инвестиции в уличните и тротоарни настилки, с което създаде висока добавена стойност. Само в рамките на етап 1 беше подобрена ВиК системата в осем квартала на Габрово и бе създаден нов облик на 43 улици.

Таня Христова допълни, че до края на проектното изпълнение Община Габрово ще продължи да инвестира в основните елементи на ВиК системата на града, с оглед на прилагането на съвременните инженерни практики и поетите от държавата ангажименти за екологосъобразно управление на ресурсите в сектор води, като ползите са свързани не само с подобряване на техническите параметри, но и със съблюдаване на цяла система от екологични стандарти, национални и европейски политики в областта на околната среда.

Фирмата изпълнител на етап1 Драгиев и Ко ООД работи по 9 подобекта в 8 квартала на Габрово. Ремонтирани бяха помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци и изградени нови помпена станция и напорен водоем за кв. Стефановци. На 13 октомври обектът бе приет от държавна приемателна комисия и предстои едногодишен период за мониторинг на експлоатацията на новите съоръжения.

Управителят на фирма Драгиев и Ко Цанко Драгиев представи предизвикателствата при изпълнението на мащабния строителен договор и изрази увереността, че инвестициите във водните проекти ще продължат да се изпълняват пълноценно и ефективно.

В конференцията участваха Яна Георгиева – ръководител  на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, Добромир Симидчиев – председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ, Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите, Благой Козарев – председател на секция ВиК към Камарата на строителите в България, Владимир Василев – управител на ВиК ООД Габрово, екипите за изпълнение на водни проекти в Габрово, Бургас, Враца и Костинброд, проектантският екип Водеко Габрово, строителният надзор на обекта КИГ-Л КГВ ООД, както и представители на институции, ангажирани с проектното изпълнение.

 

Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.