9,5 млн. лв. са събраните данъци в община Габрово за 2017 г.

© Община Габрово

© Община Габрово

330 328 лв. повече са събраните данъци за 2017 г. в община Габрово в сравнение с 2016 година. Общо за 2017 г. от данъци са събрани 9 503 328 лв. За първи път постъпленията от текущия данък недвижим имот са над 80%, съобщават от Община Габрово.

Постъпленията по видове данъци са:

Данък недвижим имот – 1 694 088 лв., при план 1 600 000 лв.  /За първи път постъпленията от текущия облог са над 80%, а останалите събрани са от платени стари задължения./

Данък превозно средство – 2 318 570 лв., при план за годината 2 200 000. /Постъпления от текущи данъци и просрочени задължения. /

Такса битови отпадъци – 4 133 956 лв., при план 3 800 000лв.

Патентен данък – 98 000 лв.

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 99 500 лв.

Данък придобиване – 700 106 лв.

Туристически данък – 47 557 лв.

Суми от лихви върху съответните видове данъци и такси, от административни услуги и технически услуги  –  410 578 лв.

Улеснение е възможността за плащане на данъците онлайн. Тази услуга се използва от все повече лица, тъй като е безплатна и спестява време.

Причините за високата събираемост най-вече на данък превозно средство са онлайн връзката на МДТ с регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР и сектор Пътна полиция, а също така и онлайн връзката с пунктовете за технически прегледи. Едно моторно превозно средство не може да премине през тези пунктове, ако не си е платило данъка, но не е необходимо наличието на квитанция, за да се премине преглед – връзката е онлайн.

През 2017 година кампанията по събиране на местните данъци и такси започна още в средата на януари. Срокът за плащане с 5% отстъпка отново беше до 30 април – време достатъчно дълго – и от него се възползваха много лица, коментира директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ /МДТ/ Мария Йозова.

Коментари