Габрово създава два центъра за възрастни и хора с увреждания

Бивш Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ © Община Габрово

Бивш Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ © Община Габрово

Община Габрово ще получи безвъзмездно 1 095 000 лв. за изграждане на два центъра за социални услуги от резидентен тип за възрастни и хора с увреждания. Средствата са от Оперативна програма „Региони в растеж“, съобщават от Община Габрово. За проектното предложение Габрово Daily информира през октомври миналата година тук.

Центровете ще се помещават в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“. Предстои ремонт и обзавеждане на четири етажа от неизползваем корпус. Планирано е облагородяване на дворното пространство и доставка на специализирано оборудване. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Ще бъдат създадени център за лица с различни форми на деменция и център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които се намират в специализирани или социални институции, както и такива от общността или чакащи да получат социална услуга.