„Благоустрояване“ обновява градинката на Шиваров мост

ОП Благоустрояване засади 32 000 летни цветя в Габрово © Община Габрово

Градинката на Шиваров мост е почти обновена.  Реконструкцията се извършва от Община Габрово чрез ОП „Благоустрояване“. Положена е поливна система, монтирани са стълбове за парково осветление, зелените площи са насипани с почва и е засадена декоративна растителност. Ударопоглъщащата настилка на детската площадка е подменена, както и дървените елементи на детските съоръжения. Предстои почистване на паметника на Капитан дядо Никола и алеите и поставяне на паркова мебел.

Към края си е лятното засаждане на цветя в Габрово. Засадени са близо 32 000 летни цветя от цъфтящите видове – бегония, пламъче, канна, тагетис, сакъзчета и др., както и листнодекоративни – сенецио, копривка, алтернатера, ирезине. Част от цветята са закупени чрез обществена поръчка, а други са произведени и отгледани в оранжериите на ОП „Благоустрояване“.

Поддържането на зелената система в летния период се изпълнява по график от няколко групи, които чрез наличната механизация се грижат за косенето в прилежащите близо 750 дка терени, съобщават от Община Габрово.