30 април 2019 г. ще бъде неучебен ден в Габрово

© Община Габрово

© Община Габрово

30 април 2019 г. (вторник) е определен за неучебен ден за учениците в училищата и Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на община Габрово. Това гласи заповед на кмета на Габрово Таня Христова, съобщиха от Община Габрово.

Препис от заповедта е връчена на началника на Регионалното управление на образованието в Габрово и на директорите на  училищата на територията община Габрово  за сведение и изпълнение.