Приемат се заявления за детските градини в Габрово

Детска градина "Славейче" - Габрово

Детска градина „Славейче“ – Габрово © Община Габрово

Габровци могат да подават заявления за първоначален прием на децата си в детските градини в Габрово за учебната 2019/2020 г. Крайният срок е до 30 април 2019 г., съобщават от Община Габрово.

Право на кандидатстване имат родените през 2016 г. (3-годишни). В детските градини в първа възрастова група може да постъпят и деца при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването, когато са изпълнени едновременно следните условия:

  • при липса на достатъчно свободни места в яслените групи в детските градини на населеното място на територията на община Габрово;
  • при наличие на свободни места в детските градини, обявени след началото на учебната година (15 септември);
  • по преценка и съгласие на родителя детето да се обучава и възпитава по условията и реда на Наредба No 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование;
  • след класиране на всички тригодишни деца, участващи в съответното класиране, за останалите свободни места.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 31 май 2019 г. От 1 до 5 юни родителите на приетите деца трябва да декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина. Ако родителите не потвърдят това в съответния срок, свободните места се попълват с чакащи неприети деца по критериите за прием на деца в детските градини, посочени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово.

С текста на наредбата може да се запознаете тук.