ОУ „Неофит Рилски“ – с отворени врати и открит урок пред учители от цялата област Габрово

Отворени врати в ОУ "Неофит Рилски" Габрово © ОУ "Неофит Рилски"

Отворени врати в ОУ „Неофит Рилски“ Габрово © ОУ „Неофит Рилски“

ОУ „Неофит Рилски“ в Габрово организира инициативата „Отворени врати“, на която бяха поканени начални учители от всички училища на област Габрово, съобщават от габровското основно училище.

Открит урок по български език и литература пред началните учители от област Габрово изнесе г-жа Илза Атанасова, начален учител в ОУ “Неофит Рилски“. Тя представи иновативния подход на преподаване чрез мисловни карти в 3 клас.

Откритата педагогическа практика беше съпътствана от дискусия по прилагането на новата учебна програма по български език и литература в 3 клас.

Какво е мисловната карта?

Мисловната карта е метод на английския философ и психолог Тони Бюзан. Всяка мисловна карта започва с една концепция, поставена в центъра, която може да бъде дума или изображение. Може да съдържа визуални елементи, рисунки или снимки, а разклоненията, които водят началото си от централната концепция, могат да бъдат направени в различни цветове и форми.

Мисловните карти улесняват както процеса на преподаване, така и процеса на учене. Те са един от най-добрите начини да бъде организирано знанието по определена тема, защото представя визуално всяка идея и концепция.

Те могат да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди на учениците, според техния стил на учене и според желаните резултати.