ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и Детска ясла „Зора“ с нова отоплителна инсталация

Детска ясла „Зора“ вече разполага с котелно помещение за природен газ, а отоплителната инсталация на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ е подменена, съобщават от Община Габрово.

Котелно помещение в детска ясла „Зора“

Новото котелно помещение на детска ясла "Зора" в Габрово

Новото котелно помещение на детска ясла „Зора“ в Габрово © Община Габрово

В ясла „Зора“ е подменена горивната база с нов комбиниран котел с мощност 300 KW, който е монтиран в новоизградена пристройка към основния корпус на сградата. Основно ще се ползва природният газ, а течното гориво ще е алтернативно. Съоръжението е свързано чрез разпределителни колектори към съществуващата отоплителна инсталация.

Газов котел в детска ясла "Зора" Габрово

Газов котел в детска ясла „Зора“ Габрово © Община Габрово

Циркулацията на топлоносителя се обезпечава от самостоятелна циркулационна помпа с автоматична настройка. Изграден е площадков подземен газопровод. Сигурността на работа на газоснабдителната инсталация се осигурява от датчик и газсигнализираща централа, свързани с аварийната вентилационна система. Стойността на строително-монтажните работи е 90 995 лв., изпълнител е габровската фирма „Илстрой“ ЕООД.

Нова отоплителна инсталация в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово © Община Габрово

Във всички корпуси на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ са подменени старите чугунени радиатори с алуминиеви. Изградена е нова тръбна мрежа от стоманени тръби с открит монтаж. В сутерена на учебния корпус е запазена топлообменната станция, свързана със съществуващото котелно, което е в корпуса на физкултурния салон и басейна.

В абонатната има нови разпределителни колектори, към които са подвързани новоремонтираните отоплителни клонове с автономна циркулационна помпа. Предвидено е автоматично управление с възможност за работа на противозамръзващ режим. Изпълнител на дейностите е „Технострой България” ЕООД, гр. София, стойността на строително-монтажните работи е 275 355 лв.

Ремонтите са реализирани по проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)“ със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Строителен надзор на обектите е упражняван от местната фирма ЕТ „Интерстрой – Милчо Кръстев“.

С подобряването на ефективността на отоплителната система в гимназията и монтажа на нов високоефективен газов котел в детската ясла Габрово ще намали емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с 28 тона годишно, а спестената енергия от конвенционални източници ще е 98,8 мегаватчаса на година.