Обсъждат публично нова наредба за прием в първи клас в Габрово

Снимката е илюстративна. Източник: Община Габрово

Община Габрово ще представи публично актуализиран проект на Наредба за прием в първи клас. Събитието е отворено за граждани – на 17 януари от 17:30 ч. в Ритуалната зала на местната админстрация.

Всички заинтересовани лица ще могат да се запознаят с новия регламент и с въвеждането на единна електронна система за записване. Ще бъдат показани предложените райони на общинските училища за обхват на учениците, критериите за класиране и промените в Наредбата, които общинска администрация предлага между първо и второ четене.

Важни акценти от наредбата за прием в първи клас

Водещ критерий за приема в първи клас е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Приемането на учениците в I клас ще се осъществява чрез централизирано електронно класиране. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания. Габрово е разделено на райони и първокласниците от всеки район са разпределени за обучение в точно определено училище.

Тук можете да се запознаете с:

– проекта на Наредбата;

– критериите за класиране;

обхвата /карта/ на районите на отделните училища.