Приемат се документи за кандидат-курсанти във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна © naval-acad.bg

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна © naval-acad.bg

Военно окръжие – Габрово приема документи за кандидат-курсанти във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна за учебната 2018/2019.

1. С 5 годишен срок на обучение – редовна форма:

„Корабоводене за ВМС”
„Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”
„Корабни машини и механизми за ВМС”

2. С 4 годишен срок на обучение – задочна форма:

„Корабоводене за ВМС”
„Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”
„Корабни машини и механизми за ВМС”

3. С 6 годишен срок на обучение – редовна форма:

„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
„Медицина” в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Съгласно обявения ранен прием кандидатите за курсанти, които нямат завършено средно образование, вместо копие от диплома за средно образование следва да приложат удостоверение или служебна бележка с оценките от 11 клас и средния успех за 11 клас, издадена от съответното средно училище.

Подробна информация на тел. 0888 210283, 066/800257. Справка: Военно окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” 1А от 9.00 часа до 17.30 часа.

Морското училище у нас – на повече от 135 години

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждават като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри. Традициите в българското морско образование датират от 1881 г., когато се открива Морското училище – първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри. Днес ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ подготвя висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и морската индустрия и научно осигуряване на трансформацията на ВМС и развитието на морския сектор на Република България.

По информация от Военно окръжие – Габрово и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна