Ученици от Априловска гимназия – коледари в „Етър“-а

Коледари в Етнографски музей на открито "Етър" © ЕМО Етър

Коледари в Етнографски музей на открито „Етър“ © ЕМО Етър

Ученици от Национална Априловска гимназия пресъздадоха обичая коледуване днес в Етнографския музей на открито „Етър“ в Габрово. Габровските младежи преминаха обучение в т.нар. Училище за коледари, което започна на Игнажден в „Етър”-а.

Коледари в Етнографски музей на открито "Етър" © ЕМО Етър

Коледари в Етнографски музей на открито „Етър“ © ЕМО Етър

На 26 декември 13-те коледари посетиха работилниците на занаятчиите, изпяха коледарските песни и отправиха характерните за този български обичай благословии, споделят от музея.

Коледари в Етнографски музей на открито "Етър" © ЕМО Етър

Коледари в Етнографски музей на открито „Етър“ © ЕМО Етър

Още на 24 декември младежите се включиха в коледарски групи, които обикаляха из Габровско.