Провежда се съборът на народното творчество „Бабан“

Общински събор на народното творчество „Бабан” в село Кръвеник © Община Севлиево

На 29 юни на връх Бабан се провежда Общинският събор на народното творчество „Бабан” в село Кръвеник, съобщават от Община Севлиево.

30 самодейни състава и индивидуални изпълнители от  читалищата на Община Севлиево, както и гости от съседни общини ще вземат участие в събора тази година. Неговата цел е да покаже постиженията на фолклорните състави от Севлиевско, да стимулира издирването, съхраняването и популяризирането на народното творчество. „Бабан“ цели и да подпомогне откриването на млади таланти.

Организатори на събитието са Община Севлиево, Кметството на селото и Народно читалище “Светлина – 1928“ в Кръвеник.