ЕМО „Етър“ представя света на старопланинската архитектура

ЕМО "Етър"
ЕМО „Етър“

Пилотна еднодневна образователна програма „В света на старопланинската архитектура“ представя ЕМО „Етър“ в сътрудничество със сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“.

ПРОГРАМА

13. август (събота)
В Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

10:30 – 12:00 ч.
Възрожденската архитектура по българските земи – лекция и дискусия

В лекционната част на програмата ще бъде представено развитието на българската възрожденска архитектура и градоустройство в социалните измерения на Османската империя и Европа. Ще бъдат изяснени основните типологични характеристики на сградите и съоръженията в различните краища на България, тяхното предназначение, строителни материали и техники. След провеждане на лекцията ще бъде отделено време за дискусия между лектора и гостите.

12:30 – 16:30 ч.
Възрожденска жилищна сграда – интерактивна дигитална експозиция
12:30 – 13:00 ч. – откриване

Експозицията ще представи по съвременен начин обект на жилищната възрожденска архитектура чрез детайлен виртуален 3D модел. Посетителите ще се запознаят както с общия облик, така и със специфичните детайли, характерни за периода на Възраждането. Архитект, специалист в областта на традиционната архитектура и недвижимото културно наследството, ще представя обекта.

13:15 – 16:30 ч.
Традиционни дървени възрожденски елементи – работилница

Посетителите ще имат възможност да работят с традиционни строителни дърводелски техники за изграждане на архитектурни елементи от възрожденската архитектура. Обучението ще се проведе под ръководството на специалисти и ще е подходящо както за възрастни, така и за младежи. В рамките на работилницата ще се проведе запознаване с дърводелски инструменти, дървени сглобки и тяхното приложение.

Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ извършва: разработване на образователни програми в сферата на историческия контекст на мястото, местните бит и култура, опазване на културното и природно наследство; изследване и документиране на наследството; организиране и осъществяване на практически занимания с традиционни строителни материали и техники, както и открити събития за популяризиране на традиционните бит и култура.

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.