Кадър от 6Fest илюстрира акцентите в културата и туризма на проектобюджета на Габрово за 2018

Акценти "Култура и туризъм" в проектобюджет на Община Габрово за 2018 г.

Акценти „Култура и туризъм“ в проектобюджет на Община Габрово за 2018 г.

14.3% от общия проектобюджет на Община Габрово за 2018 г. или 7 066 424 лв. са разходите за дейности в сферата на културата, спорта, почивното дело и религиозните дейности. Прочетете повече в обзора ни за разходите в сферата на културата и туризма за 2018 г.

Държавното финансиране в това направление е в размер на 2 669 140 лв., а общинското – 4 397 284 лв., в т.ч. за дофинансиране 1 071 119 лв.

С общински приходи се финансират спортните клубове, годишния спортен календар и „Спортни имоти“. В сферата на културата средствата са за годишния културен календар, Програма „Култура“, МАИР Боженци, Габровски камерен оркестър, Оркестър Габрово, ДФА Габровче, Дом на културата Емануил Манолов, Интерактивен музей на индустрията, Зала Възраждане. От това направление се осигуряват и средствата за Общинско Радио Габрово, Зоопарк, ОП Гробищни паркове.

Институции като Дом на хумора и сатирата, ЕМО „Етър“ и ХГ „Христо Цокев“ са с държавно финансиране.

Трудовите разходи са над 50% от средствата в това направление на проектобюджета. За издръжка отиват 38%, капиталовите разходи са под 9%.

За развитие на разнообразен културен и туристически продукт сред акцентите на проектобюджета са:

 • Програма Култура – 100 000 лв.;
 • Инициативи, свързани с популяризиране на Габрово като творчески град на занаятите под егидата на UNESCO;
 • Нова инсталация за Интерактивен музей на индустрията – 20 000 лв.;
 • Технически проект за ремонт на хотел „Страноприемница“ – 100 000 лв.;
 • Ремонтни работи (покрив, асансьор) в Художествена галерия – 20 000 лв.
Кадър от 6Fest 2017 илюстрира акценти "Култура и туризъм" в проектобюджет на Община Габрово за 2018 г.

Кадър от 6Fest 2017 илюстрира акценти „Култура и туризъм“ в презентацията на проектобюджет на Община Габрово за 2018 г.

Акцентите в презентацията на културния календар за 2018 г. са илюстрирани с кадър от първия Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest, който се проведе в Габрово през май 2017 г. Български и чуждестранни артисти представиха 10 атрактивни събития като циркови представления, огнено шоу на кокили, карнавален пърформанс, живи статуи, работилници и др.

Втори кадър от 6Fest 2017 е използван към слайд за здравеопазването в проектобюджета на Община Габрово за 2018

Втори кадър от 6Fest 2017 е използван към слайд за здравеопазването в проектобюджета на Община Габрово за 2018

Културният календар на Габрово за 2018 г. предвижда:

 • Международен Джаз фестивал „Жълтите павета“ в Габрово, съвместна инициатива с Теодосий Спасов
  Инициатива „ФамилииТе“ – Солакови
  Подкрепа за създаване на спектакъл „Гара Индустриална“
  Инициативи по повод 140 години от Освобождението на България
  Международен карвинг фестивал на смеха

50 000 лв. са предвидени за изпълнение на туристическата програма с акценти:

 • Развитие на регионален туристически продукт
  Популяризиране на дестинация Габрово за креативен и природен туризъм
  Организиране на турове за журналисти и туроператори Участие в национални и международни туристически борси

Презентация на проектобюджета на Община Габрово за 2018 г. вижте тук

Коментари