ХГ „Христо Цокев“ показва проектите от конкурса за хотела към „Етър“-а

Проект за хотел към ЕМО "Етър" на арх. Андрей Андреев, арх. Петя Николова, арх. Милена Фетваджиева. Източник: ЕМО "Етър"

Проект за хотел към ЕМО „Етър“ на арх. Андрей Андреев, арх. Петя Николова, арх. Милена Фетваджиева. Източник: ЕМО „Етър“

Изложба в ХГ „Христо Цокев“ показва проектите на шестте кандидати, участвали в Националния архитектурен конкурс за реконструкция на хотел „Странноприемница” към Етнографския музей на открито „Етър” в Габрово.

На 21 януари 2018 година бяха обявени резултатите от архитектурния конкурс. Първо място спечели проектът на арх. Андрей Андреев, арх. Петя Николова, арх. Милена Фетваджиева (София).  Второто място е за проекта на арх. Божидара Вълкова, арх. Борис Тикварски, арх. Мария Гяурова, арх. Цветомира Некова, арх. Поли Гяурова, арх. Майк Фритз (София). На трето място е проектът на Гражданско дружество „Портфолио”, в което влизат арх. Маринела Стефанова, арх. Десислава Парлапанска (София).

В изложбата ще можем да видим и проектите на арх. Добромир Тренчев, София; „Вертикали“ ЕООД, Бургас; арх. Добромир Йосифов, „Аморф Архитекти“ ЕООД, Велико Търново.