Започва вторият фестивал „IMPROact” в Габрово

Импро театър "ХаХаХа"

Импро театър „ХаХаХа“

Второто издание на фестивала „IMPROact” започва днес в Габрово. Фестивалът за импровизационен театър ще се проведе от 2 до 4 ноември 2018 г. в салона на НЧ “Христо Смирненски 1949” – кв. Русевци.

Тази година фестивалът ще има и международно участие – импровизаторска група „Настап“ от Скопие, Македония. Импровизаторският театър, често наричан improv или impro, е форма на театър, в която повечето или всичко от това, което се извършва на сцената, се създава в момента на извършването. В най-чистата си форма диалогът, действието, историята и героите се създават съвместно от актьорите и публиката, като импровизацията се разгръща в сегашно време, без употреба на вече подготвен или  написан сценарий.

ПРОГРАМА

02.11 – 15.30 Уъркшоп с импро театър „ХаХаХа“

02.11- 19.00 – Импро театър „ХаХаХа“

03.11 – 15.30 Уъркшоп с инпровизаторска група „Настап“ – Скопие, Македония

03.11 – 19.00 Представление на импровизаторска група Настап – Скопие, Македония

04.11 – 15.30 Уъркшоп със Златин Цветков от „ШиЗи Про“

04.11 – 19.00 представление на „ШиЗи Про“