Етнографски музей на открито „Етър“ става регионален културен институт

Етнографски музей на открито "Етър" Габрово © ЕМО "Етър"

Етнографски музей на открито „Етър“ Габрово © ЕМО „Етър“

Eтнографски музей на открито „Етър” в Габрово става регионален културен институт. Досега той беше общински, съобщават от първия у нас музей на открито. Решението беше взето на редовното заседание на Общински съвет Габрово на 29 март 2018 г. Решението бе прието с гласовете на съветниците от всички групи, един се обяви против, а един – въздържал си.

Общинските съветници възложиха на кмета Таня Христова да предприеме действия за преобразуването на ЕМО „Етър” от общински в регионален културен институт.

Местните парламентаристи се позовават на чл. 9, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, който дава право такова решение да бъде взето от Общинския съвет и внесено от министъра на културата в Министерски съвет, след съгласуване на Областния управител на съответната административна единица.

Местният статут на музея не отразява националната му роля и значение

Основните мотиви за промяна на статуса са: „Настоящият статут на музея, според действащия Закон за културното наследство, го определя като местен, което не отразява съвсем точно ролята и значението му по отношение по опазване и популяризиране на движимото и недвижимото културно наследство на Габровска област, както и по отношение на разнообразната му дейност, свързана с национално значими събития. С такъв статут музеят трудно се включва в европейски проекти и програми, където се търсят партньори с национален и регионален характер”.

Коментари