АЕК „Етър“ с балкански фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” по Програма „Култура“

Балкански фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” - АЕК "Етър"Балкански  фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие”  ще се случи в АЕК „Етър” тази година по проект на музея на открито, финансиран от Програма „Култура“ на Община Габрово.

През 2008 година АЕК „Етър” организира национален фестивал на сватбената обредност под името „Сватбата – единство и многообразие”. Той бе посветен на европейската година на междукултурния диалог и беше първото по рода си мащабно представяне на сватбената обредност от различни региони на България. Фестивалът предизвика голям интерес сред специалисти и публика. Седемте му поредни издания го превърнаха в значимо за града и страната събитие.

Изданието на фестивала през 2015 г. ще бъде посветено на 155 години Габрово град и ще бъде с участието на формации от Сърбия, Македония, Гърция и Турция. Идеята е фестивалът да прерасне в балкански, като утвърди образа на Габрово като фестивален град и като град на толерантност, предприемчивост и културно многообразие. Събитието ще бъде на 29 и 30 август 2015 г., уточниха от първия у нас музей на открито АЕК „Етър“.

Проектът е в съответствие с визията за развитие на града в дългосрочен план, която включва културни инициативи с международно съдържание, участие, измерение, стойност и публики, които допринасят за културното и икономическо развитие на града и предлага устойчив механизъм за стимулиране развитието на културния и творчески туризъм и културните и творческите индустрии в региона.

Общата стойност на проекта е 11 660 лева, като съфинансирането по Програма Култура е в размер на 8 940 лева, съобщиха от общинската администрация.