Църковен настоятел от Севлиевско е осъден за присвояване на пари

Църквата “Св. Възнесение Господне” в село Крамолин

Църквата “Св. Възнесение Господне” в село Крамолин © myroads.mobi

Районен съд Севлиево осъди член на църковното настоятелство в севлиевското село Крамолин за присвояване на пари, съобщава Окръжна прокуратура Габрово.

През 2015 г. Симеон Г. присвоил 953,67 лв. от средствата на църковното настоятелство при църквата “Св. Възнесение Господне” в село Крамолин, община Севлиево. По това време Симеон Г. е член на църковното настоятелство в севлиевското село.

Парите били получени от средно годишно рентно плащане за стопански години 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 години за ползване на църковна земя от земеделски фирми в землището на с.Крамолин.

За извършеното престъпление съдът е наложил на Симеон Г. наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което обаче на основание чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок от  три години.

Наказателен кодекс, чл. 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., попр. бр. 31 от 1982 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Габрово.