17 май – Честит Ден на Габрово!

17may-3На 17 май празнуваме Деня на Габрово. Причината тази дата да бъде обявена за празник на Габрово ни връща назад към май 1860 г., когато Габрово отново празнува – за първи път като град. Тогава Османската империя официално обявява Габрово за град.

Йеромонах Неофит Соколски оставя паметна бележка в църковна книга в църквата „Света Богородица“ – „1860 майа 4, Нашето село Габрово ся провъзгласи за град от тяхно превъзходителство Търновский и Русчушкий паши. За известие писах аз Неофит Георг. йеромонах Соколский“.  От 2 до 5 май (стар стил) 1860 г. в Габрово пребивават русенският областен управител Кямил паша и търновският каймакамин Феин паша, които участват в общоградските тържества. Според братя Гъбенски Габрово е обявено за град на 1 май (стар стил).

Още за датата, на която празнуваме Деня на Габрово може да прочетете в Онлайн енциклопедия Габрово