17 май – Честит Ден на Габрово!

17may-3

Автори: Момчил Цонев, Даниела Цонева

На 17 май празнуваме Деня на Габрово. Причината тази дата да бъде обявена за празник на Габрово ни връща назад към май 1860 г., когато Габрово отново празнува – за първи път като град. Тогава Османската империя официално обявява Габрово за град.

Йеромонах Неофит Соколски оставя паметна бележка в църковна книга в църквата „Света Богородица“ – „1860 майа 4, Нашето село Габрово ся провъзгласи за град от тяхно превъзходителство Търновский и Русчушкий паши. За известие писах аз Неофит Георг. йеромонах Соколский“.  От 2 до 5 май (стар стил) 1860 г. в Габрово пребивават русенският областен управител Кямил паша и търновският каймакамин Феин паша, които участват в общоградските тържества. Според братя Гъбенски Габрово е обявено за град на 1 май (стар стил).

Още за датата, на която празнуваме Деня на Габрово може да прочетете в Онлайн енциклопедия Габрово