160 години от първото честване в Габрово на празника на св. св. Кирил и Методий на 11 май 1859 г.

Св. св. Кирил и Методий. Изображение: pravoslavieto.com

Автори: Момчил Цонев, Даниела Цонева, „Габрово – живият град“

Навършват се 160 години от първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий в Габрово. Това се случва на църковния празник, посветен на равноапостолите Кирил и Методий, 11 май през 1859 г. Инициативата е на Тодор Бурмов, учител в Габровското Априлово училище, бъдещият първи министър-председател на България след Освобождението.

Първото честване на св. св. Кирил и Методий в Габрово се случва 8 години след първото отбелязване на празника им в епохата на Възраждането – на 11 май 1851 г. в училището „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив по инициатива на Найден Геров.

Габровският благодетел и учен Васил Априлов поставя началото на научния интерес към Кирило-Методиевото дело. В студията си „Българските книжници или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука?“ от 1841 ч. той пламенно защитава тезата, че славянските просветители са българи, азбуката им отразява звуковите особености на старобългарския език и именно на него са написани преводите и съчиненията им – посочва Петранка Колева в енциклопедията си „Априловски свод“.

Популярността на празника сред образователните и духовни среди от средата на ХІХ век е поради това, че българските възрожденци акцентират върху значението на делото на Кирил и Методий като просветители на българите и славяните. Кирил и Методий са създатели на първата българска азбука – глаголицата. Кирилицата е създадена в България от учениците на св. св. Кирил и Методий и името й е в чест на св. Кирил.

На 11 май според църковния календар Православната църква почита Свети равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий. Успението на св. Кирил и св. Методий се възпоменават съответно на 4 февруари и 6 април. След преминаването от Юлиански към Григориански календар през 1916 г. празникът се премества и по официалния държавен календар се чества на 24 май, а по църковния литургичен календар остава на дата 11 май.