Апостолът Тодор Каблешков се самоубива в Габрово, а габровци го погребват в двора на своя църква

Тодор Каблешков като началник гара в Белово. Източник: Wikipedia

Тодор Каблешков като началник гара в Белово. Източник: Wikipedia

Автор: Момчил Цонев, Габрово Daily / Габрово – живият град

Габровската църква „Св. Йоан Предтеча“ в квартал Камъка пази в продължение на 7 години тленните останки на един от апостолите на Априлското въстание – Тодор Каблешков. Историята е от юни 1876 г.

След потушаването на Априлското въстание, в началото на юни 1876 г. за­ло­ве­ни­ят в Тро­ян­с­кия Бал­кан апос­тол от IV ре­во­лю­ци­о­нен ок­ръг То­дор Каб­леш­ков, на път за Плов­див, е до­ка­ран в Габ­ро­во. Ав­то­рът на ис­то­ри­чес­ко­то Кър­ва­во пис­мо е нас­та­нен да пренощува в турския ко­на­к в града. Тъй като е бил болен, по заповед на Селями (Силими) паша не е заключен в затвора, а е оставен под охрана в обща стая със заптиетата. През нощта Каблешков из­би­ра смърт­та за сво­бо­да­та на Оте­чес­т­во­то си. Апостолът се самоубива с един от заптийските пищови.

Църквата "Св. Йоан Предтеча" © Габрово Daily

Църквата „Св. Йоан Предтеча“ © Габрово Daily

Каблешков е пог­ре­бан от габ­ров­ци в дво­ра на цър­к­ва­та на Камъка. Тялото на Апостола е опято от поп Михаил Маринов. В двора на църквата „Св. Йоан Предтеча“ е поставена мемориална плоча в памет на революционера. На нея е записано: „В памет на революционера от Априлското въстание Тодор Каблешков, намерил смъртта си в габровския конак на 3 (16).VІ.1876 г. и погребан в двора на храма“. Паметна плоча с негов барелеф е поставена и върху каменната стена над чеш­ма­та пред хо­тел „Бал­кан”.

Паметна плоча за Тодор Каблешков в двора на църквата "Св. Йоан Предтеча"

Паметна плоча за Тодор Каблешков в двора на църквата „Св. Йоан Предтеча“ © Габрово Daily

През 1883 г. копривщенската община изисква от габровци да бъдат пренесени тържествено тленните останки на Каблешков в родния му град.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

15 юни 1876 г. – обесен е габровският войвода Цанко Дюстабанов

Разбойниците, които построили църква в Габрово