Разбойниците, които построили църква в Габрово

Църквата "Св. Йоан Предтеча", Габрово

Имало едно време едни разбойници, които се разкаяли и построили църква в Габрово за опрощение на греховете им.

Чували ли сте тази история? Тя е за габровската църква „Св. Йоан Предтеча“, ето и разказът на д-р Вапцов от неговите спомени „Габрово след Освобождението“, четвъртата книга от колекцията „Габрово – живият град“:

„Както казахме, на тази улица се намира черквата „Свети Иван”, малка схлупена черквица. За нея се знае, че била първата в Габрово и построена била от банда разбойници. Събрали се веднъж и един от тях казал:

– Много пакости направихме и кръв проливахме, братя, много грехове събрахме, да направим едно добро дело, че дано Господ ни опрости малко от тях. Тежат ми на душата, не ми дават да заспя.

– Че какво дело? – запитали неколцина.

– Да направим черква в село.

И сега колибарите наричат Габрово село. Те казват: „Ще отида на пазар в село”.

Решили хайдутите и построили черквата „Св. Иван”. Когато я изкарали, една нощ отишли да я видят. В това време стражата ги заобиколила и избила всичките с изключение само на този, който предложил да построят храма. Той избягнал през прозореца на олтара и оттам отишел и се покалугерил. Какво вярно има в тази легенда, не се знае.“

Илюстрация: Картината на габровската църква „Свети Йоан Предтеча“ е рисувана от прочутия швейцарски архитект Льо Корбюзие по време на престоя му в Габрово през 1911 г. Повече за това посещение може да прочетете в книгата Имало едно време в Габрово.

Историческата колекция „Габрово – живият град“ се издава от Фондация за българска литература – София в партньорство с Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово.