Преображение Господне е

Св. Преображение. Икона от Теофан Грек. Източник: pravoslavieto.com

На 6 август честваме Преображение Господне. Според християнската традиция на този ден Христос се явил в небесна слава пред апостолите Петър, Йоан и Яков. По стар стил се празнува на 19 август.

Според народната традиция на Преображение Господне времето се променя и отива към зима. Това е и краят на къпането в реки, езера, водоеми. На този ден се разрешава ядене на риба. До този ден не се опитвало грозде.

Исус Христос се явил в небесна слава на трима апостоли

На Преображение Христос се показал на трима от апостолите в небесна слава. Той взел със себе си Петър, Яков и Йоан, изкачил се с тях на Таворската планина близо до Галилея. Тук Христос се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Исус преобразен, лицето му се изменило и светело като слънце, а дрехите му станали бели като сняг. С него имало двама мъже, сияещи в слава – Мойсей и Илия, които беседвали с него за предстоящите му страдания и доброволна смърт.

Изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, който казвал: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!“ Учениците от страх паднали на колене. Но Господ се допрял до тях и им казал: „Станете, не бойте се!“ Като станали, те видели Исус Христос в неговия човешки вид.