Ново улично осветление в габровските села

128 габровски села ще са с модерна система за улично осветление

Ново улично осветление в габровските селаНад 1 млн. лева са инвестирани в габровските села, за да имат енергийно ефективно улично осветление. Очакваната икономия на електрическа енергия е 1 543 561 kWh/годишно, или 242 223 лв.

До момента са подменени осветителните тела в следните кметства – Яворец, Драгановци, Стоевци, Армени, Камещица, Музга, Дебел дял, Гъбене, Кози рог, Мичковци, Лесичарка, Здравковец, Златевци, Гергини, Новаковци, Райновци, Балани, Гръблевци, Кметовци, Зелено дърво, Враниловци и Поповци.

Последната реконструкция и модернизация на уличното осветление е правена през периода 2000 – 2003г. Тогава по-голямата част от старите улични осветителни тела с живачни лампи (ЖЛ) в Габрово са подменени с нови натриеви лампи високо налягане (НЛВН). Демонтираните тела от града са използвани за възстановяването и поддържането на уличното осветление в селата. През 2012 г. след направено енергийно обследване бе установено, че на територията на селата съществуват 3 651 бр. осветителни тела, от които само 960 са ниско енергийни /50W  натриеви лампи/. Останалите 2 691 бр. осветителни тела бяха подменени с 35 W LED в събирателни и обслужващи улици и 70W LED по главните артерии по проект към Международен фонд Козлодуй.

С реализацията на този проект ще се повиши енергийната ефективност на уличното осветление в селата на територията на община Габрово, ще се намалят емисиите на парникови газове, енергийните разходи ще бъдат чувствително намалени, ще се подобри качеството на уличното осветление, а процентът на oсветенoст ще се увеличи.

За цялостния контрол на системата за управление на уличното осветление HELIOS ще отговаря обучен екип от специалисти от Община Габрово. Самата система съдържа всички необходими функции за извършване на пълен и ефективен контрол на осветителните уредби. Регулирането на осветлението ще се осъществява посредством специализирани програмируеми релета с индивидуален режим на работа за всеки трафопост от мрежата, като потреблението на електрическа енергията ще се отчита по двутарифно измерване.

Проектът се финансира изцяло от Международен фонд Козлодуй, а фирмата – изпълнител е испанската компания „Етралукс“.

Categories Икономика
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.