Липсата на връзка през Стара планина ограничава растежа на икономически активните територии в Габровско и Казанлъшко

Заседание на Областния съвет за развитие в Габрово © Областна администрация Габрово

Заседание на Областния съвет за развитие в Габрово © Областна администрация Габрово

Има положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори в социалното и икономическото развитие на област Габрово през периода 2014-2017 г., съобщават от Пресцентъра на Областната администрация. Това са резултатите от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 г., представени на заседание на Областния съвет за развитие.

Ето още от заключенията на Областния съвет за развитие:

Област Габрово е сред водещите икономически центрове на страната. „Габрово-Севлиево“ е идентифициран като един от 20-те икономически центъра на страната, както Габрово Daily вече писа тук. В три от общините нивата на безработицата са по-ниски спрямо средното за страната.Остава устойчивата демографска тенденция на намаляване на населението.

Има и непланирани ефекти от развитието на региона – подобряването на социално-икономическите показатели в община Трявна ограничават възможностите за достъп до финансиране от планираните източници.

Недостатък е липсата на адекватна инфраструктурна свързаност през Стара планина, което възпрепятства връзките между икономически активните територии от двете страни на планината и на практика ограничава потенциала им за растеж.