Изследване: Пазарът на труда в област Габрово се нарежда след София и Варна

Област Габрово

Област Габрово

Област Габрово се нарежда веднага след София и Варна по отношение на пазара на труда. Това показва тазгодишното издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” на Института за пазарна икономика (ИПИ). Област Габрово е сред петте области у нас  с най-силна икономика.

Икономика на област Габрово

Икономика на област Габрово. Източник: Регионални профили: показатели за развитие”, Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Заетостта в област Габрово нараства

Икономическата активност в област Габрово и през 2016 г. все още е сред най-високите в страната, въпреки че намалява до 72,2% при 68,7% за страната. Същевременно заетостта продължава да нараства и достига 67,7% при 63,4% за страната, а безработицата намалява до 6,3% при 7,7% за страната.

Индустриален профил и в образованието

Индустриалният профил на областта предопределя и образованието на работната сила. Делът на населението на възраст между 25 и 64 години със средно и средно специално образование е 66% (при 55% за страната), а делът на населението с основно и по-ниско образование в областта (8%) е повече от двойно по-нисък от този в страната (18%).

ВИЖТЕ И ОСТАНАЛИТЕ АКЦЕНТИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО:

ИПИ: Област Габрово е отличник по икономически индикатори

Негативни перспективи пред възпроизводството на работната сила

Въпреки негативните демографски процеси в областта през 2016 г. се наблюдава слабо подобрение на коефициента на демографско заместване като отношение на населението на възраст 15–19 години към това на 60–64 години. Все пак той остава далеч под средните стойности за страната – 48,3% при 62,8% за страната, което чертае негативни перспективи пред възпроизводството на работната сила.