Габрово – домакин на международна конференция за екоенергия

© Община Габрово

© Община Габрово

На 23 и 24 април Габрово е домакин на XXI-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Тема на конференцията е управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, съобщават от Община Габрово.

Вторият ден на събитието е посветен на проекта „Науката среща регионите“ – само две български организации, една от които е Община Габрово, имат събития, подкрепени от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара, Испания, конференцията ще дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт.

Участие в конференцията са потвърдили Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите, Микел Ирухо – ръководител на делегацията на Навара в Брюксел, Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на АУЕР, представители на Австрийската енергийна агенция, Националния доверителен екофонд, Регионалния фонд за градско развитие, Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), Мрежата за научни изследвания и иновации на европейските региони (ERRIN Network), Служби „Жилищна политика и градско развитие“, Околна среда“ и „Предотвратяване на отпадъците“ на Правителството на Навара, Испания.

Събитието се организира с подкрепата на Областен информационен център – Габрово, Споразумението на кметовете за климата и енергията, Европейски фонд за регионално развитие, Съвместен изследователски център (JRC) на ЕК, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.