Стани автор в най-новата рубрика на Габрово Daily „Ах, този арт“

Новата рубрика на Габрово Daily "Ах, този арт". Изображение: Picasso and Dali © David Vela

Новата рубрика на Габрово Daily „Ах, този арт“. Изображение: Picasso and Dali © David Vela

Габрово Daily представя най-новата си рубрика „Ах, този арт“.

Специално за нашите читатели ще публикуваме и популяризираме съвременни художествени произведения в различни видове изкуства на габровски автори или автори, представящи творбите си в Габрово:

  • поезия, проза, есеистика, публицистика
  • арт фотография
  • видео
  • музика
  • живопис и др.

Ако желаете да станете автор в рубриката на Габрово Daily „Ах, този арт“, изпратете ни творбите си на editor@gabrovodaily.info и редакцията ще ви отговори дали ще бъдете публикувани.

Животът е кратък, изкуството – вечно!